NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ VILÍMEČ NA ROK 2001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh

Částka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY:

------------

daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.

99.900,-- Kč

daň z příjmů fyz. osob ze SVČ

25.000,-- Kč

daň z příjmů práv. osob

76.000,-- Kč

daň z přidané hodnoty

195.900,-- Kč

poplatek ze psů

600,-- Kč

daň z nemovitostí

140.000,-- Kč

dotace ze SR

1.300,-- Kč

za prodej dřeva

50.000,-- Kč

stočné

20.000,-- Kč

za odvoz odpadů

15.000,-- Kč

příjem úroků

10.000,-- Kč

za pronájem nebyt. prostor

4.000,-- Kč

přebytky z minul. let

1.100.000,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy:

1.737.700,-- Kč

VÝDAJE:

-------------

lesní hospodářství

50.000,-- Kč

silnice - míst. komunikace

200.000,-- Kč

dopravní obslužnost

5.000,-- Kč

odvádění a čištění odpad. vod

20.000,-- Kč

základní škola

20.000,-- Kč

místní lidová knihovna

3.000,-- Kč

místní rozhlas

15.000,-- Kč

SPOZ

2.000,-- Kč

veřejné osvětlení

15.000,-- Kč

plynofikace

1.000.000,-- Kč

odvoz odpadů

15.000,-- Kč

péče o veřejnou zeleň

5.000,-- Kč

požární ochrana

15.000,-- Kč

poslanci

105.000,-- Kč

vnitřní správa

267.700,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem výdaje:

1.737.700,-- Kč