NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ VILÍMEČ NA ROK 2002

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druh

Částka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY:

------------

daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.

85.000,-- Kč

daň z příjmů fyz. osob ze SVČ

22.000,-- Kč

daň z příjmů práv. osob

80.000,-- Kč

daň z přidané hodnoty

145.900,-- Kč

poplatek ze psů

600,-- Kč

daň z nemovitostí

140.000,-- Kč

dotace ze SR

1.200,-- Kč

za pronájem pozemků

4.500,-- Kč

za prodej dřeva

20.000,-- Kč

stočné

20.000,-- Kč

za pronájem plynofikace

164.000,-- Kč

za odvoz odpadů

25.000,-- Kč

příjem úroků

10.000,-- Kč

za pronájem nebyt. prostor

4.000,-- Kč

přebytky z minul. let

644.700,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy:

1.366.000,-- Kč

VÝDAJE:

-------------

lesní hospodářství

50.000,-- Kč

silnice - míst. komunikace

400.000,-- Kč

dopravní obslužnost

5.000,-- Kč

odvádění a čištění odpad. vod

20.000,-- Kč

základní škola

24.000,-- Kč

místní lidová knihovna

23.000,-- Kč

místní rozhlas

33.000,-- Kč

SPOZ

2.000,-- Kč

veřejné osvětlení

20.000,-- Kč

pohřebnictví

100.000,-- Kč

plynofikace

174.000,-- Kč

odvoz odpadů

25.000,-- Kč

péče o veřejnou zeleň

75.000,-- Kč

požární ochrana

10.000,-- Kč

poslanci

105.000,-- Kč

vnitřní správa

300.000,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem výdaje:

1.366.000,-- Kč