Klikni pro návrat na úvodní stránku.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce

 

KRONIKA - Pamětní kniha

úvod + stránky 1 - 2

Nyní pro čitelnost psáno ručně:

.

Pamětní kniha

obce

Dolní Vilímče

-

Pořízena r. 1926 nákladem obce.

Začal psáti správce školy

Jos. Smetana

 

I. kniha

Kniha  tato  má  198  listů   t. j.  397  stran .

Potvrzuje obecní rada v Dolní Vilímči.

Doležal Antonín

starosta

 

 

R. 1926.

Dne 3. března konána po obci sbírka ve prospěch okresní péče o mládež v Telči¡ vynesla 29,50 K, kterýžto obnos po odečtení 1 Kč za porto účelu byl dne 5. března odeslán.

Koncem masopustu chodívají maškary. Letos byly tyto masky: kominík (začernil v cestě kde koho, hl. děvčata¡ v kuchyni vyhrnul popel a p.), šašek (chodil s pokladničkou), fotograf (aparát ze staré tahací harmoniky), cigán s kobylou ("kobylu" tvoří dva chlaci, kteří si vezmou na ramena hradbu, ovázanou víchy ze slámy nebo žebřík. Hlava kobyly se vycpe a první ji držípod plachtou na holi), flašinetář se ženou (na flašinetu mají v kleci vycpanou veverku¡ uvnitř flašinetu, který je z velké oblepené bedny, sedí hoch s harmonikou a tak flašinet hraje. "Žena" flašinetáře sbírá do košíčka vejce), čáp s dítětem v zobáku (maska z lepenky), indiáni. Masky po staveních provází hudba. Také muzikanti mají s sebou pytel na vdolky, ooooo oooooo ooooooo oooooo

Okresní péče o mládež.

Zvyky lidové.

1.

 

Zvyky  lidové.

Činnost osvětová.

Nálezy

jak s obrázku patrno. Muzika bývá po dva dny. Druhý den patří více ženatým sousedům. Tento den také chodí masky. Když masky ves obešly, vedou "kobylu" ke kováři okovat a pak ji cigán poráží a draží maso. Potom se sváží oves¡ skoro každý hospodář dá pytel ovsa, někde dají peníze. - Peníze vybrané a stržené za oves dávaly se na muziku a propití. - Letos uložila si chasa z výtěžku 262 Kč na zařízení vlastního jeviště¡ fond s výtěžkem z předcházejícího divadla (Slečna prokuristka - 91,50 Kč) činí 353,50 Kč.

U zdejšího starosty p. Frant. Buriana jest kamenný mlat, který prý se povaloval v domě u "Václavků" č. p. 12. U tohoto domu se kope hlína a pálí cihly. Mlat jest uražený, ale na uraženém konci vidno, že byl provrtán¡ jest hlazený. Nasvědčuje neolithu. /dle prof. Woldřicha době trymolithické). Materiálem jest buližník. Délka mlatu od ostří až po nejbližší okraj závrtu=13,5 cm, 
šířka v těchto místech=7,5 cm, výška=4 cm. Váha=68 dkg. Zajímavého na mlatu jest to, že tvůrce jeho chtěl mlat asi opravit a udělati užší, později si věc rozmyslil. Nasvědčuje je tomu to, že po straně jest vypilován malý žlábek. Zajímavou jest také ta okolnost, že mlat z téže doby a téhož materiálu nalezen byl v nedalekých Olšanech a ve Strachoňovicích (½ hod. cesty) nalezeny nedokončené dva neolithické klíny. Materiál u těchto (viz museum v Telči) jest však jiný (rula?). Mlat se svolením p. Buriana odevzdán museu v Telči.
 

2.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce