Klikni pro návrat na úvodní stránku.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce

 

KRONIKA - Pamětní kniha

stránky 3 - 4

 

 

Pan Doležal Fr. nalezl při orání (asi před 15 lety) na trati "Žlaby" zlatý peníz o průměru 2 cm. Na minci jest nápis:

Nálezy

S. Ladislav rex M. O (Svatý Ladislav Král)¡ Sigismundi D. G. R. Ungarie (Sigmund z Boží milosti král uherský.) Jde o peníz z doby Sigmundovy. (Vládl od r. 1436-1437 v Čechách) Peníz odevzdán museu V Telči.

Líc: Grossi Pragen (ses). Ve středu český lev.

Rub: Ve středu koruna svatováclavská. Ve vnitřním kruhu nápis: (W)ladislaus

secundus. Ve vnějším kruhu: Dei gratia (rex boemie) Stříbrná mince o průměru asi 3 cm z doby Vladislava II. Jagailovského (vládl od. r. 1471-1516).

Stříbrný peníz z doby Matyášovy (1612-1619) ¡ mající v průměru asi 3,5 cm

(Panovník Zikmund porušil slovo dané Husovi. Jeho nesmiřitelným odpůrcem byl  Jan Žižka z Trocnova. Vladislav II nastupuje po Jiřím z Poděbrad. Byl panovníkem slabým (říkali mu král "Dobře"). Války vedl s Matyášem uherským. Země upadala. Lid upadl v osobní poddanství (Dalibor z Kozojed). Matyáš přeložil sídlo své z Prahy do Vídně. Za něho vypukla válka třicetiletá (1618-1648).

3.

 

 

Nálezy

Úplně zachovalý stříbrný peníz o průměru 3,2 cm.

(Čtvrttolar německého hrabství Hanava-Lichtenberg, ražený v Hanavě za vlády Jana Reinharda I. (1599-1626), syna Filipa V. - Pro tuto rodinu dostal právo mincovní hrabě Ulrich III. v r. 1351 od cís. Karla IV. Bude to asi památka po válce 30ti leté.)

Posledně uvedené tři mince jsou majetkem p. Buriana Fr. z D. Vilímče. Dostal je darem od jejich služky, která prý před lety našla hodně těchto mincí zakopaných v Radkově. Kde jsou mince ostatní se neví.

Strýc nynějšího hospodáře p. Fr. Herinka nalezl kdysi při orání (kde, už si napamatuje) kámen, který se mu zalíbil a proto si ho uschoval. Jedná se patrně o sekerku z doby neolitické, které bývaly zasazovány do rohových nebo dřevěných topůrek. Přiložený obrázek jest ve skutečné velikosti.

Délka sekerky=7 cm¡ šířka u ostří=4 cm, u násady přes 3 cm, výška při ostří skoro 1,5 cm, u násady něco přes 1 cm. Váha 9 dkg. Sekerka odevzdána museu v Telči.

Úlomek neolitického nástroje, nalezený při orání na trati v "Sedlištích" p. Fr. Burianem (skuteč. velikost)

4.

Snad úlomek nože na oškrabávání kůže (srsti)

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce