Klikni pro návrat na úvodní stránku.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce

 

KRONIKA - Pamětní kniha

stránky 5 - 7

 

 

Obec Dolní Vilímeč

Plán

(podle staré katastr. mapy) před novým číslováním

K=kaple

S.š="U školků" (bývalá škola)

D.=zbytek bývalého dvora

ko=obec. kovárna

5.

 

 

Popis obce

a) povšechně

Obec Dolní Vilímeč prostírá se na jihozápad. úpatí zalesněného vrchu Vostrážky, v mírném údolí.

Katastrem sousedí s obcemi: Novou Říší, Vystrčenovicemi, Strachoňovicemi a Červeným Hrádkem¡ menšími lesy zabíhá sem panský revír Rosičky. Poštovním úřadem a farou přísluší do N. Říše¡ berní úřad, železniční stanice a okresní soud jsou v Telči. Nejbližší zastávka železné dráhy v Radkově. - Od Telče leží směrem jihovýchodním asi 2 hod. cesty. Náves má tvar zlomené podkovy protáhlé ve směru osy od severovýchodu k jihozápadu, na jz. konci

6.

 

 

otevřené. Vilímeč D. připomína se v polovici století XIV. (Viz o tom: Tiray "Vlastivěda moravská - okres Telecký). Zbytkem onoho dvora jest nynější statek p. Doležala (katastr. mapy čís 40-1) na jv. konci vesnice. Statky jsou (i stodoly) skoro vesměs zděné s krytinou taškovou. Jen tu a tam některá chaloupka má stodolu dřevěnou, strop z trámů. Krytina šindelová nebo došky zřídka se vyskytuje. Statky jsou stavěné do uzavřeného čtverce průčelím do návsi. Krytým podjezdem vchází se do dvora. Po jedné straně jsou obytné místnosti - (síň, kuchyň, komora, sednice a přístěnek. Pod sednicí bývaly sklepy. Někde (statek u Herinků) dosud se zachovala černá kuchyň) - chlévy. S druhé strany kůlna na nářadí

Popis obce

a) povšechně

7.

strana 1-2, 3-45-7, 8-12, 13-17, 18-20

Zpět na titulní stránku Historie obce